Vi träffas den 8/4 klockan 11.00 Samling på parkeringen närmast bron över till Drottningsholm.

Medtag vatten till hunden och egen fika korg.

Välkomna!