Diverse information

Betr valpförfrågningar och uppfödare så hänvisar vi till Cairnterrierklubben, https://www.cairnterrier.se/

Betr hundtrimmare, prata i första hand med din uppfödare samt titta på lokalavdelningarnas hemsidor.